Szkolenia ogólne i specjalistyczne realizowane przez 
4TE - ForTe

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży kolejowej firma 4TE - ForTe
prowadzi szereg szkoleń, których temat i zakres wynika z aktualnych potrzeb rynku transportowego w Europie 

Słowa kluczowe: analiza ryzyka metodą FMEA, analiza znaczenia zmiany (AZZ)-analiza istotności zmiany, analiza RAMS oraz analiza LCCIRIS, audytor ISO oraz audytor IRIS, pełnomocnik ISO i IRIS, TSI.

NOWOŚĆ!

   Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z bezpieczeństwem i analizą ryzyka oraz doświadczeniem w branży lotniczej i kolejowej, a przede wszystkim na analizie i wykonanych opracowaniach własnych, proponujemy Państwu szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego - Human Factor ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. W trakcie szkoleń przedstawiamy w formie wykładu najważniejsze aspekty związane z tym:

- jak funkcjonuje człowiek w sytuacji znużenia, stresu, pobudzenia, zażycia różnych środków itd;

- jakie są skuteczne metody poprawy bezpieczeństwa związanego z czynnikiem ludzkim (HF);

- jak skutecznie wykrywać problemy związane z czynnikiem ludzkim (HF) - autoweryfikacja i kontrola pracownika.

W trakcie szkoleń prowadzimy również warsztaty i ćwiczenia praktyczne dotyczące czynnika ludzkiego. W formie wykładu i ćwiczeń przedstawiana jest również analiza ryzyka z uwzględnieniem czynnika ludzkiego metodą FTA, ETA i FMEA jak i same metody.

Szkolenie dostepne jest również metodą "distance lerning" - nauczanie na odległość dzięki platformie elerningowej 4TE.

Więcej informacji: 

Ilona Mańka - tel. 606 27 27 21
Adam Mańka - tel. 606 26 16 26

Zostań specjalistą w zakresie analizy RAMS i LCC!

   Proponujemy Państwu udział w kolejnej edycji szkolenia w ramach którego przedstawimy wymagania w zakresie analizy RAMS i LCC oraz przeprowadzimy Państwa przez warsztaty praktyczne tak, aby mieli Państwo umiejętnosci pozwalające na samodzielną realizację tych analiz w Państwa firmie.

 

Kilka słów o analizach: RAMS i LCC...

Analiza RAMS, z angielskiego Reliability (niezawodność), Availability (dostepność), Maintaiability (podatność na utrzymanie) i Safety (bezpieczeństwo), była wykorzystywana w branży kolejowej w produckji elementów sterowania ruchem kolejowym. Wraz z nadejściem Międzynarodowego Standardu Branży Kolejowej - IRIS, analiza RAMS stała się obowiązkowa dla producentów elementów i pojazdów szynowych. Wraz z pojawieniem się nowych wymagań ERA (Europejskiej Agencji Kolejowej) dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) procedura RAMS została wykorzystana do analizy efektywności prowadzonych działań związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów szynowych.

Analiza LCC - Life Cycle Costs - "całkowite" koszty cyklu życia wyrobu - analiza zarówno dla klienta jak i dla redukcji kosztów firmy) .

Z uwagi na niewielką ilość publikacji w zakresie analizy RAMS oraz braku praktycznych przykładów analizy RAMS w samej normie PN-EN ISO 50126 firma 4TE proponuje szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi z wykorzystaniem opracowanych metod i szablonów, które pozwalają na bezproblemową analizę RAMS w fimrach branży kolejowej.

KONTAKT

Bliższych informacji udzielimy Państwu telefonicznie (606 27 27 21) lub na email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

IRIS - International Railway Industry Standard - Międzynarodowy Standard Branży Kolejowej, powstał w 2005 roku i został opublikowany w 2006 jako rewizja "0" - aktualnie funkcjonuje jako norma ISO/TS 22163. Standard stanowi uszczegółowienie Normy ISO serii 9001 o wymagania branży kolejowej. 

   Kadra firmy 4TE zajmuje się szkoleniami i wdrażaniem standardu IRIS od samego początku jego istnienia. Posiadamy bogate doświadczenia i kompleksowe rozwiązania sprawdzone w największych firmach kolejowych w Polsce.

KONTAKT

Firma 4TE - ForTe prowadzi szkolenia ogólne i specjalistyczne z branży kolejowej i nie tylko - zapytaj KONTAKT

 

Cechuje nas 16 lat doświadczenia w branży kolejowej - dlatego wiemy co jest potrzebne dla Twojej działalności!

Terminy, lokalizację, program i zakres szkolenia dostosowujemy do potrzeb naszych klientów - zapytaj KONTAKT.

Szkolenia otwarte prowadzimy w różnych lokalizacjach w tym w atrakcyjnych lokalizacjach wypoczynkowych.

Wybrane szkolenia prowadzimy również w formie wygodnych e-szkoleń! Chcesz zainwestować w swoją przyszłość - zgłoś się na szkolenie branżowe!

Wszystkie szkolenia kończą się rejestrowanymi certyfikatami z zadeklarowanym programem szkolenia i potwierdzeniem umiejętności jakie nabyła osoba szkolona.

Takie szkolenia jak analiza ryzyka metodą (FMEA) czy analiza znaczenia zmiany (AZZ) są szególnie efektywne jeżeli prowadzone są w siedzibie firmy, co znacznie redukuje koszty i czas a jednoczesnie pozwala skupić się na bierzących zadaniach firmy bez "wynoszenia" szczegółów na zewnątrz organizacji.


W szczególności prowadzimy szkolenia i warsztaty praktyczne w zakresie:

 • podstawy transportu kolejowego (budowa pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej oraz organizacja transportu kolejowego) - szkolenia zespołowe oraz indywidualne dla pracowników jak i kadry zarządzającej;
 • analiza ryzyka metodą FMEA (i innymi metodami) - potwierdzone certyfikatem
 • analiza znaczenia zmiany (AZZ) - analiza istotności zmiany - zgdonie z Rozporządzeniem 402/2013r (wczesniej 352/2009r);
 • czynnik ludzki w transporcie kolejowym - Human Factor - HF (nowość w branży kolejowej!) - wykład i zajęcia praktyczne - zgodność z FMEA;
 • certyfikacja w transporcie szynowym - "krajowa" i "unijna"
 • wymagań TSI - Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.
 • analiza i procedura RAMS (Reliability, Availability, Maintability, Safety) - wykonujemy również kompleksowe analizy dla produktów na zlecenie firmy;
 • analiza LCC (Life Cycle Cost) - wykonujemy również analizy dla produktów na zlecenie firmy;
 • Międzynarodowy Standard Branży Kolejowej IRIS - wymagania ogólne;
 • Międzynarodowy Standardu Branży Kolejowej IRIS - szkolenia specjalistyczne ukierunkowane na wdrożenie lub doskonalenie;
 • Wstępny audyt zgodności z wymaganiami standardu IRIS przezd procesem certyfikacji;
 • Audytor ISO;
 • Audytora IRIS;
 • Szkolenia doskonalące i warsztaty dla audytorów ISO i IRIS;
 • Szkolenie na Pełnomocnika ISO + IRIS;
 • INNE SZKOLENIA ZGODNIE Z AKTUALONYM ZAPOTRZEBOWANIEM NASZYCH KLIENTÓW I BRANŻY KOLEJOWEJ!

KONTAKT

 

Najważniejszą zaletą naszych szkoleń jest ukierunkowanie na ćwiczenia praktyczne i warsztaty tak, aby po szkoleniu Pracownicy Państwa Firmy mogli bezproblemowo i samodzielnie realizować stawiane im zadania.

 

   Analiza ryzyka metodą FMEA stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym, samochodowym, lotniczym i w innych branżach. Jest również wykorzystywana do identyfikacji i hierarchizacji zagrożeń w projektach i procesach oraz nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi w trakcie którego nabędziecie Państwo wiedzę dotyczącą analizy ryzyka oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające samodzielne prowadzenie analizy ryzyka. Należy mieć na uwadze, że analiza ryzyka jest wymagana w branży kolejowej w ramach: systemu SMS, MMS (dla ECM), IRIS, analizy znaczenia (istotności) zmiany (AZZ) oraz jako element zarządzania przedsiębiorstwem. Istnieje możliwość przedstawienia kilku innych metod wraz z przeprowadzeniem ćwiczeń praktycznych.

Osoby prowadzące szkolenie mają wieloletnie doświadczenie branżowe oraz w realizacji analizy ryzyka tj. od lokomotyw parowych po pociągi szybkie oraz w ramach kilkudziesięciu analiz znaczenia zmiany.

Kontakt

Rozporządzenie 353 z 2009 roku wniosło w branżę kolejową wiele zmian. Jedną z nich jest analiza znaczenia lub w zależności od tłumaczenia - istotności zmiany - AZZ. Analiza ta bazuje na sformalizowanym podejściu do oceny wpływu

wprowadzonych zmian organizacyjnych, technicznych i eksploatacyjnych na bezpieczeństwo w transporcie szynowym. Analiza ta wykorzystuje również analizę ryzyka (najczęściej) FMEA i prowadzona jest przez przeszkoloną interdyscyplinarną grupę ds. analizy znaczenia zmiany lub analizy ryzyka z zapewnieniem kompetencji do oceny wprowadzonych zmian.

Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie z warsztatami praktycznymi realizowanymi na sprawdzonych w praktyce formularzach do AZZ i FMEA.

KONTAKT

 

 

Analiza LCC - Live Cycle Cost to analiza ekonomiczno - techniczna bezpośrednio związana z analizą RAMS.
Niewiele osób wie, że potoczna nazwa analizy LCC obejmuje tak na prawdę dwa zakresy analizy LCC:

 • analiza kosztów wszystkich etapów cyklu życia wyrobu - wynik tej analizy w pełni lub w skróconej formie przekazuje się klientowi. Często analiza LCC w formie karty LCC, jest wymogiem formalnym w przetargach zwartym w SIWS. Analiza ta ma na celu przekazanie informacji dla kupującego odnośnie kosztów eksploatacji czyli utrzymania i użytkowania (włącznie z naprawami);
 • analiza a w zasadzie optymalizacja kosztów ponoszonych przez producenta. Analiza ta ma za zadanie minimalizację kosztów produkcji lub produckji i utrzymania w zależności czy firma sprzedaje wyrób czy będzie również świadczyła usługę utrzymania. Tego rodzaju analizy realizowane są dla kierownictwa firmy dla minimalizacji kosztów łącznych przy zapewnieniu założonych parametrów RAMS wyrobu. Wymóg realizacji tej analizy jest również coraz częściej weryfikowany przez audytorów IRIS. Przykładem takiej analizy może być dobór łozyska. Oprócz typowych parametrów technicznych takich jak np. nośność łożyska producenci podają również jego trwałość. Upraszczając, producent spełniając każdorazowo wymagania normatywne może wybrać czy zastosować łożyska o zwykłej trwałości np. w przypadku gdy sprzedaje wyrób lub zastosować łożyska o podwyższonej trwałości w przypadku gdy niezawodność, bezpoieczeństwo i inne paramery RAMS są kluczowe dla projektu lub oprócz wyrobu producent zawiera umowę na długoterminową usługę utrzymania i serwisu.

Firma 4TE prowadzi szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi, które pozwalają na realizację analizy LCC w obu przedstawionych powyżej zakresach bazującv na sprawdzonych rozwiazaniach.

KONTAKT