Firma 4TE - ForTe prowadzi szkolenia ogólne i specjalistyczne z branży kolejowej i nie tylko - zapytaj KONTAKT

 LISTA 02UWAGA NOWOŚĆ - szkolenia zdalne z wykorzystaniem najnowszej platformy edukacyjnej e4Te - zapraszamy! - LINK do PLATFORMY

Cechuje nas 19 lat doświadczenia w branży kolejowej - dlatego wiemy co jest potrzebne dla Twojej działalności!

Terminy, lokalizację, program i zakres szkolenia dostosowujemy do potrzeb naszych klientów - zapytaj KONTAKT.

Szkolenia otwarte prowadzimy w różnych lokalizacjach w tym w atrakcyjnych lokalizacjach wypoczynkowych.

Wybrane szkolenia prowadzimy również w formie wygodnych e-szkoleń! Chcesz zainwestować w swoją przyszłość - zgłoś się na szkolenie branżowe!

Wszystkie szkolenia kończą się rejestrowanymi certyfikatami z zadeklarowanym programem szkolenia i potwierdzeniem umiejętności jakie nabyła osoba szkolona.

Takie szkolenia jak analiza ryzyka metodą (FMEA) czy analiza znaczenia zmiany (AZZ) są szególnie efektywne jeżeli prowadzone są w siedzibie firmy, co znacznie redukuje koszty i czas a jednoczesnie pozwala skupić się na bierzących zadaniach firmy bez "wynoszenia" szczegółów na zewnątrz organizacji.


W szczególności prowadzimy szkolenia i warsztaty praktyczne w zakresie:

 • podstawy transportu kolejowego (budowa pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej oraz organizacja transportu kolejowego) - szkolenia zespołowe oraz indywidualne dla pracowników jak i kadry zarządzającej;
 • analiza ryzyka metodą FMEA (i innymi metodami) - potwierdzone certyfikatem
 • analiza znaczenia zmiany (AZZ) - analiza istotności zmiany - zgdonie z Rozporządzeniem 402/2013r (wczesniej 352/2009r);
 • czynnik ludzki w transporcie kolejowym - Human Factor - HF (nowość w branży kolejowej!) - wykład i zajęcia praktyczne - zgodność z FMEA;
 • certyfikacja w transporcie szynowym - "krajowa" i "unijna"
 • wymagań TSI - Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.
 • analiza i procedura RAMS (Reliability, Availability, Maintability, Safety) - wykonujemy również kompleksowe analizy dla produktów na zlecenie firmy;
 • oprócz szkoleń z RAMS proponujemy również szkolenia dedykowane dla norm Cenelec EN 50126-1:2017, EN 50128 i EN 50129 oraz normy związane;
 • szkolenia w zakresie norm i wymagań związanych z palnością - Fire Safety;
 • analiza LCC (Life Cycle Cost) - wykonujemy również analizy dla produktów na zlecenie firmy;
 • Międzynarodowy Standard Branży Kolejowej IRIS - wymagania ogólne;
 • Międzynarodowy Standardu Branży Kolejowej IRIS - szkolenia specjalistyczne ukierunkowane na wdrożenie lub doskonalenie;
 • Wstępny audyt zgodności z wymaganiami standardu IRIS przezd procesem certyfikacji;
 • Audytor ISO;
 • Audytora IRIS;
 • Szkolenia doskonalące i warsztaty dla audytorów ISO i IRIS;
 • Szkolenie na Pełnomocnika ISO + IRIS;
 • INNE SZKOLENIA ZGODNIE Z AKTUALONYM ZAPOTRZEBOWANIEM NASZYCH KLIENTÓW I BRANŻY KOLEJOWEJ!

KONTAKT

 

Najważniejszą zaletą naszych szkoleń jest ukierunkowanie na ćwiczenia praktyczne i warsztaty tak, aby po szkoleniu Pracownicy Państwa Firmy mogli bezproblemowo i samodzielnie realizować stawiane im zadania.