NOWOŚĆ!

   Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z bezpieczeństwem i analizą ryzyka oraz doświadczeniem w branży lotniczej i kolejowej, a przede wszystkim na analizie i wykonanych opracowaniach własnych, proponujemy Państwu szkolenie w zakresie czynnika ludzkiego - Human Factor ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. W trakcie szkoleń przedstawiamy w formie wykładu najważniejsze aspekty związane z tym:

- jak funkcjonuje człowiek w sytuacji znużenia, stresu, pobudzenia, zażycia różnych środków itd;

- jakie są skuteczne metody poprawy bezpieczeństwa związanego z czynnikiem ludzkim (HF);

- jak skutecznie wykrywać problemy związane z czynnikiem ludzkim (HF) - autoweryfikacja i kontrola pracownika.

W trakcie szkoleń prowadzimy również warsztaty i ćwiczenia praktyczne dotyczące czynnika ludzkiego. W formie wykładu i ćwiczeń przedstawiana jest również analiza ryzyka z uwzględnieniem czynnika ludzkiego metodą FTA, ETA i FMEA jak i same metody.

Szkolenie dostepne jest również metodą "distance lerning" - nauczanie na odległość dzięki platformie elerningowej 4TE.

Więcej informacji: 

Ilona Mańka - tel. 606 27 27 21
Adam Mańka - tel. 606 26 16 26