Analiza ryzyka metodą FMEA stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym, samochodowym, lotniczym i w innych branżach. Jest również wykorzystywana do identyfikacji i hierarchizacji zagrożeń w projektach i procesach oraz nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia wraz z warsztatami praktycznymi w trakcie którego nabędziecie Państwo wiedzę dotyczącą analizy ryzyka oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające samodzielne prowadzenie analizy ryzyka. Należy mieć na uwadze, że analiza ryzyka jest wymagana w branży kolejowej w ramach: systemu SMS, MMS (dla ECM), IRIS, analizy znaczenia (istotności) zmiany (AZZ) oraz jako element zarządzania przedsiębiorstwem. Istnieje możliwość przedstawienia kilku innych metod wraz z przeprowadzeniem ćwiczeń praktycznych.

Osoby prowadzące szkolenie mają wieloletnie doświadczenie branżowe oraz w realizacji analizy ryzyka tj. od lokomotyw parowych po pociągi szybkie oraz w ramach kilkudziesięciu analiz znaczenia zmiany.

Kontakt