Proponujemy Państwu szkolenia w zakresie realizacji analiz ryzyka lub analiz niezawodności metodami:

- FMEA

- FMECA

- FTA

- ETA

- PHA

- Risc Score

- i innymi metodami.

Zapewniamy podejście praktyczne wraz z warsztatami, szablonami i przekazaniem dobrych praktyk branżowych.

Więcej informacji:

Dr inż. Adam Mańka

tel. +48 606 26 16 26