TSI LOC&PAS i inne Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności nakładają cały zestaw wymagań w zakresie zapewnienia niezawodnościi bezpieczeństwa. Wymagania te są szczególnie istotne również na etapie certyfikacji wyrobów kolejowych. Oferujemy Państwu szkolenia wraz z warsztatami oraz wdrożenia poszczególnych procedur zgodnie z wymaganiami TSI oraz norm i przepisów związanych oraz zgodnie z wymaganimi największych firm kolejowych w Europie. Safety Manager oraz RAMS Manager to dziś w Europie absolutny standard związany z wymaganimi w zakresie TSI, certyfikacji, współpracy z NoBo i AsBo.

Więcej informacji:
Adam Mańka
tel. +48 606 26 16 26.